Artikler
Artikelarkiv
Trapez ApS - Tel.: +45 86 76 00 28 - Mail: trapez@trapezjob.dk - CVR-nr.: 31515378 - Haslegårdsvej 10 - DK-8210 Aarhus V

Ny lov vedr. pligtmæssig fratræden pga. alder

Fra 1. januar 2008 hæves den tilladte automatiske pensionsalder fra 65 til 70 år. Det er resultatet af en afstemning i Folketinget i december 2006, der med et flertal har afgjort, at medarbejdere under 70 år ikke længere kan afskediges på grund af alder.

Den nye lov er en del af velfærdsforliget og skal beskytte de ældre medarbejdere imod forskelsbehandling grundet alder og tilgodese de, der ønsker at fortsætte på arbejdsmarkedet efter deres 65. år.

Hos Dansk Arbejdsgiverforening (DA) forventer man, at den nye lov vil gøre det betydeligt vanskeligere at afskedige en seniormedarbejder. ”Hvis medarbejderen ikke vil acceptere en opsigelse, bliver det ikke svært for advokaterne at finde en grund til at rejse en erstatningssag,” siger Flemming Dreesen, ansættelsesretschef ved DA. Han er desuden enig i, at den nye lov ikke vil få mange flere danskere til at blive længere på arbejdsmarkedet. Dertil er efterlønsordningerne stadig alt for attraktive, mener han.

Lovændringen bevirker, at individuelle ansættelsesaftaler, hvori indgår pligtmæssig fratræden før det 70. år, vil være ugyldige fra 1. januar 2008. Dette gælder både eksisterende ansættelsesaftaler og ansættelsesaftaler, som indgås efter den 1. januar 2008. For at sikre overholdelsen af ansættelsesbevisloven har virksomhederne derfor pligt til inden årets udgang at ændre hver enkelt ansættelseskontrakt, så de er tilpasset den nye lov.

Det kan dog være en god idé at vente til efteråret med at ændre ansættelseskontrakter og ansættelsesbeviser. EU-domstolen ventes over sommeren at afsige mindst én principiel dom om aldersdiskrimination, hvilket kan få den konsekvens, at det bliver ulovligt overhovedet at have aldersbegrænsning i ansættelseskontrakter. I så fald vil loven om automatisk fratræden ved en bestemt alder, herunder også ved 70 år, blive ugyldige.

Ændringen får dog ikke betydning for bestemmelser i kollektive overenskomster og aftaler om pligtmæssig fratræden før det 65. år, såfremt sådanne bestemmelser eksisterede pr. 28. december 2004, hvor indførelsen af 65-års grænsen trådte i kraft.

Kilde - Jyllandsposten den 18. februar 2007