Tilbage
Trapez ApS - Tel.: +45 86 76 00 28 - Mail: trapez@trapezjob.dk - CVR-nr.: 31515378 - Haslegårdsvej 10 - DK-8210 Aarhus V

Fra juniorsælger til projektleder på 1 dag

Følgende case er et eksempel på, hvordan kombinationen af PI-afdækning og SSAT-test, kan vise sig nyttige og effektive for udviklingen af medarbejderne og dermed virksomheden.

En af vores kunder, en mindre virksomhed der arbejder meget seriøst med HR, har fokus på udvikling af sine medarbejdere og har i dag ca. 16-18 ansatte. For nylig besluttede man derfor at sætte særlig fokus på udvikling af salgsteamet. Derfor involverede man et konsulenthus, der er specialiseret i salgstræning. Som forberedelse til salgstræningen skulle der udarbejdes personprofiler for de medarbejdere, der arbejdede med salg.

Samtidig besluttede ledelsen i virksomheden, at de ville styrke salgsorganisationen med ansættelsen af en juniorsælger.

Trapez har, som fast tilknyttet rekrutteringspartner, tidligere løst fire rekrutteringer, hvor støtteværktøjet i udvælgelsen har været PI (Predictive Index). For at salgstræningen kunne blive så præcis og målrettet som muligt, var det endvidere naturligt for os at foreslå, at der samtidig med PI-afdækningen blev gennemført en SSAT-test (Selling Skills Assessment Tool (1)) af de pågældende medarbejdere.

SSAT afdækker styrker/udviklingspunkter i de fem salgsdiscipliner: Åbning, behovsafdækning, løsningspræsentation, ordrelukning samt vedligehold/udvikling af kunderelationer.

Via Trapez’ tilbagemelding på PI-profilerne, samt afdækning via SSAT af styrker i salgsdisciplinerne, blev det tydeligt og dokumenteret, at to medarbejdere havde et klart salgspotentiale, der ikke aktuelt blev udnyttet.

Den første medarbejder, en projektleder, viste sig at have et stort engagement i og entusiasme for salgsarbejde (After Sales), hvilket vedkommende var yderst dygtig til. Den pågældende person er nu dedikeret til dette arbejde. Den anden medarbejder, en intern salgsmedarbejder, har nu meget mere opfølgende salgsarbejde og aflaster dermed de opsøgende sælgere.

Den oprindelige beslutning om ansættelse af en juniorsælger, blev således ændret til en rekruttering og genbesættelse af ovennævnte projektleders stilling.

En succeshistorie for virksomheden, og et godt eksempel på hvordan et grundigt forarbejde med relevante HR-værktøjer skaber nyttige og effektive løsninger af høj kvalitet og er udviklende for medarbejderne og resultatskabende for virksomheden.

 

(1) SSAT markedsføres i Danmark af Humanostics www.humanostics.dk