FAQ - Kandidater

Har I en emnebank?
Ja. Under menupunktet Job kan du på vores oversigt over ledige job også se, hvordan du tilmelder dig vores emnebank.

Er der ikke et job på oversigten, som matcher dine ønsker og kvalifikationer, kan du tilmelde dig vores emnebank, da vi løbende får nye opgaver om stillingsbesættelser. Vi bruger emnebanken aktivt og besætter mange stillinger, som ikke bliver annonceret.

Hvilket geografisk område dækker Trapez' emnebank?
Vores emnebank dækker primært Østjylland og Region Midtjylland.

Hvordan bliver jeg registreret i Trapez' emnebank?
For at blive optaget i emnebanken skal du sende os en kortfattet ansøgning, på samme måde som du sender en uopfordret ansøgning til en virksomhed, og et detaljeret CV, som vi meget gerne modtager elektronisk. Ud fra dit CV vurderer vi, om din baggrund og dine kvalifikationer matcher og har relevans for de stillinger, vi typisk besætter.

Hvis det er tilfældet, sender vi dig et registreringsskema, som du bedes udfylde og returnere til os. Du bliver efterfølgende kontaktet af os, når vi har en stilling, som matcher dine jobønsker og kvalifikationer.

Hvilke jobtyper rekrutterer I til?
Vi rekrutterer medarbejdere, specialister, afdelings- og mellemledere samt chefer til:

    Administration
    Logistik/indkøb
    Produktion/teknik
    Salg/marketing
    Økonomi/HR

Behandler I mine data fortroligt?
De oplysninger, du giver os via din ansøgning, dit CV og eventuelt eksamensbeviser samt anbefalinger, behandler vi fuldt fortroligt. Vi videregiver først oplysningerne, når du har givet os samtykke til det.

Hvordan vil I helst modtage min ansøgning/CV, og hvor mange bilag
skal jeg vedlægge?

Vi vil helst have din ansøgning og dit CV elektronisk som en Word-fil. Har du ikke mulighed for at sende det pr. e-mail, er du velkommen til at sende det pr. post. Du må gerne vedlægge din nyeste anbefaling og dit sidste eksamensbevis (eller tage det med til en eventuel samtale).

Bliver jeg testet, hvis jeg kommer til en samtale hos Trapez?
Når vi indkalder dig til en samtale vedrørende en konkret stilling, vil vi teste dig, afhængigt af hvilke færdigheder, det konkrete job kræver. Udover deciderede færdighedstest vil du også skulle udfylde en personprofil. Vi er certificeret i DISC-profilen og Thomas Person Profil Analyse. Vi anvender udelukkende personligprofilerne som et supplement til en samtale. Du får altid en personlig tilbagemelding på din test, hvor du således får mulighed for at kommentere profilens resultat.

Efter registrering i Trapez' emnebank, bliver jeg så automatisk
frameldt efter en periode?

Vi vil kontakte dig ca. 1 gang om året, så vi er opdateret om din jobsituation. Hvis din jobsituation ændrer sig, så du ikke længere er jobsøgende eller ledig, vil vi sætte pris på, at du ringer eller mailer til os.

 

Trapez ApS - Tel.: +45 86 76 00 28 - Mail: trapez@trapezjob.dk - CVR-nr.: 31515378 - Haslegårdsvej 10 - DK-8210 Aarhus V