FAQ - Kunder

Hvad er Trapez' primære forretningsområder/kompetenceområder?
Rekruttering, projektansættelser og coaching af medarbejdere.

Vi rekrutterer medarbejdere, specialister, afdelings- og mellemledere samt chefer til

  • Administration
  • Logistik/indkøb
  • Produktion/teknik
  • Salg/marketing
  • Økonomi/HR

Hvem er Trapez' kunder?
Virksomheder uanset størrelse, dog primært virksomheder i den private sektor (produktion, handel, service og detail), der gør brug af medarbejdere inden for de nævnte kompetenceområder.

Hvorfor skal jeg vælge Trapez som samarbejdspartner?
Trapez er et rekrutteringsbureau med mange års erfaring, høj træfsikkerhed og succes fra branchen.
Vi har et stort engagement og en ægte interesse i vores kunder. Dette - kombineret med indlevelsesevne, effektivitet og fokus - gør, at vi har tilfredse kunder og langvarige samarbejdsforhold.

Hvorledes forløber processen, og hvor ofte bliver jeg informeret?
Første step er som regel et besøg i din virksomhed. At vi får kendskab til din virksomhed, er vigtigt i forhold til at opnå det rigtige match og i videreformidlingen af konkrete og korrekte informationer til kandidater. Det er også vigtigt, at vi får afdækket kulturen i virksomheden - samt naturligvis en sparring om stillingsprofilen. Endeligt aftales medievalg (som vi gerne rådgiver om) og tidsplan. Dernæst udarbejder vi forslag til annonceringstekst og koordinerer al annoncering.

I selve rekrutteringsprocessen tager vi os af samtlige administrative opgaver (Bekræfter, screener løbende ansøgninger, besvarer henvendelser via mail og telefon, koordinerer samtaler mellem virksomhed og kandidater og giver afslag).

Vi telefoninterviewer og afholder grundige samtaler med egnede kandidater, laver relevante færdighedstest samt udarbejder personprofil, indhenter referenceudtalelser fra tidligere arbejdsgivere samt udarbejder konsulentvurdering på de kandidater, vi præsenterer for virksomheden.

Vi præsenterer 2 maks. 3 kandidater for virksomheden, hvor rekrutteringskonsulenten typisk deltager.

Du vil blive orienteret om status under hele forløbet, efter aftale, men typisk hver 10.-14. dag.

Efter rekrutteringen laver vi en opfølgning hos både virksomhed og kandidat efter 3 måneders ansættelse.

Benytter Trapez personprofiler til vurdering af kandidater?
Vi tester kandidater afhængigt af hvilke færdigheder, det konkrete job kræver. Vi er certificeret i DISC-profilen og Thomas Person Profil Analyse. Vi anvender personprofiler udelukkende som supplement til en personlig samtale, og kandidaten får altid en personlig tilbagemelding på test og profiler og får således mulighed for at kommentere resultaterne.

Har Trapez nogen form for garanti?
Vi giver 6 måneders garanti på vores rekrutteringer - vi måler vores succes i at matche rigtigt hver gang.

Hvilket honorar skal jeg betale for Trapez' rekrutteringsassistance?
Vores honorar beregnes som en procentsats af årslønnen for den pågældende funktion. Når stillingen er nærmere defineret efter møde med virksomheden, sender vi aftalegrundlag, hvor honoraret vil være beregnet og opgivet som et fast beløb uafhængigt af virksomhedens endelige lønforhandling med kandidaten.

Trapez ApS - Tel.: +45 86 76 00 28 - Mail: trapez@trapezjob.dk - CVR-nr.: 31515378 - Haslegårdsvej 10 - DK-8210 Aarhus V