Et udsnit af vores kunder:

null

null

null

null

null

null

Kandidater

Kvalitet og sikkert match
Vi måler kvaliteten af vores rekrutteringsopgaver på grundlag af vores 6 mdrs. garantiforpligtelse.
Vi har en flot statistik: 98,4% træfsikkerhed, og det skyldes, at vi har en ensartet leverance.
Bag den ensartede leverance ligger:

  • interne beskrevne minimumprocedurer for rekrutteringsprocessen
  • grundigt og struktureret kundemøde for størst mulig kendskab til virksomheden og dens kultur
  • omfattende og strukturerede interview af ca. 2 timers varighed
  • gennemprøvede hjælpeværktøjer i form af anerkendte personprofilanalyser, jobanalyser
  • transparens og højt informationsniveau til kunden under processen

Vi vægter og har langvarige samarbejdsrelationer med vores kunder. Dette giver os et værdifuldt indblik i virksomheden og er medvirkende til vores høje træfsikkerhed.
Vi ser hver eneste rekruttering – også efter 1. opgave – som en vigtig og værdifuld opgave
Vi gør alt for at formidle vores kunders kultur/værdier til kandidater i rekrutteringsprocessen, således at kandidaterne også har et godt vurderingsgrundlag
og sidst, men ikke mindst: Vi takker nej til opgaver, som ligger uden for vores kompetenceområder.