Budgetter og nye medarbejdere 
– undgå endnu en opgave i en hyggelig december måned med mange julerelaterede aktiviteter

Efterårsmånederne er den helt store sæson for budgetlægning for kommende regnskabsår – og kan fylde meget i dine tanker samtidigt med daglig drift og projekter. Måske budgetlægger du også ansættelse af nye medarbejdere?

Hvornår skal du i gang med en rekrutteringsproces for at få en ny medarbejder f.eks. pr. 1. januar?

De facto skal du i gang senest medio/ultimo september.

En rekrutteringsproces tager typisk 1½ – 2 måneder fra annonceringstidspunktet! – og dertil kommer så den nye medarbejders opsigelsesvarsel. Og husk, at december måned ikke har 31 dage til denne proces, men maks. 3 uger. Langt de fleste virksomheder lukker og afvikler feriedage mellem jul og nytår, så en ansættelseskontrakt skal typisk underskrives omkring senest 20. december.