Rekruttering

Vi forestår hele rekrutteringsprocessen.
Når vi rekrutterer, har vi altid både kunden og kandidaten i centrum. Vores holdning er, at vi har 2 kunder i processen.

Vi lægger stor vægt på at få afdækket stillingsprofilen, som er grundlaget for at lave det rigtige match.
Vores kandidatinterview har en gennemprøvet, struktureret form, der sikrer, at vi får afdækket både faglige kvalifikationer, men i høj grad også personlighed.

Rekrutteringsproces

Vi afholder indledende møde med ansættende chef og/eller andre relevante fra virksomheden. Vi orienterer os om virksomhedens historie, produkt, interne samarbejdsflader, nøgletal etc. Vi bruger en gennemtestet spørgeramme, for at blive klog på kulturen i virksomheden.
Hermed får vi afdækket stillingsprofil og krav. Sammen bliver vi enige om en tidsplan.

Vi annoncerer på relevante medier inkl. SoMe-platforme. Vores kandidat-database bliver også vurderet.

Vi gennemfører telefoninterview – indkalder til 1. samtale – indhenter referencer og præsenterer kunden for 2-3 kandidater.

For en detaljeret gennemgang af vores proces, kan du læse mere her

Delydelser

Vi er fleksible og kan skræddersy den proces, der passer dig og din virksomhed. Det kan være,at I ønsker at forestå annoncering og screening af kandidater, men har brug for tilkøb af profil-analyser, 1. samtale, referencetjek eller andet. Vi sammensætter et forløb, der er tilpasset den enkelte kunde.

Vurdering af slutkandidater                                                                                                                                                                                                                                              Hvis du selv har forestået annoncering og samtaler, men ønsker en uvildig vurdering af slutkandidater, tilbyder vi udarbejdelse af en skriftlig konsulentvurdering. Denne er baseret på personprofilanalysen Predictive Index (PI), interview og referencetjek. Vi kan også supplere med en rolleanalyse.

Ad hoc rekrutteringsassistance

Ad hoc rekrutteringsassistance faktureres efter timeforbrug.

Individuel outplacement

  • vejledning i udformning af ansøgning og cv
  • udarbejdelse af personprofil
  • afklaring via tilbagemelding af personprofil
  • samtaletræning

Administrativ håndtering af midlertidig ansættelse

Såfremt i har brug for at midlertidige ansættelser (min. 3 måneders varighed), kan vi tilbyde en administrativ løsning, hvor Trapez agerer arbejdsgiver for projektmedarbejderen.

Honorar

Vores honorar fastsættes efter en procentsats af årslønnen. Honoraret inkluderer afgift til personprofil, men er eksklusiv de faktiske annonceringsomkostninger. Det er muligt at tilkøbe en salgstest. Vi udarbejder gerne en årsaftale.